מסע ציונות דתית

"ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזורח…"

הגמרא בתלמוד הירושלמי מספרת על רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא שהיו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבה לרבי שמעון בן חלפתא… כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה קמעא קמעא, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת"

נשאלת על השאלה : מדוע החלק שלפני הגאולה נקרא חושך ? מדוע הגאולה עצמה נקראת אור ? כיצד ניתן להבין את היחס ביניהם, ואיך כל זה בעצם מתקשר אלינו ?

זכינו לחיות בדור הגאולה. זכינו לחיות בחבלי מולדת ולראות קיבוץ גלויות ותחיית התורה.

במה זכינו ? מה תפקידנו בדור מיוחד זה ?

מטרת המסע הוא לספק מעט תשובות לשאלות כבדות משקל אלו.

במסע זה נברר את תפקידנו כציונות דתית בתוך מהלך הגאולה : עם, ארץ, תורה ומדינה.

נתעמת עם אתגרים שונים שהמקום והזמן מזמן לנו ונכוון אותנו ליעדים גבוהים ומשמעותיים.

השאירו פרטים ואני מבטיח לחזור בהקדם >